Global Talent -osaamismerkki


Työelämä tarvitsee kv-osaajia. Monet korkeakouluopiskelijat hankkivat opintojensa aikana kv-osaamista, mutta osaaminen jää usein piiloon. Global Talent on suomalaisten korkeakoulujen yhteistyössä luoma digitaalinen osaamismerkki, joka tekee kv-osaamisesta näkyvää. Osaamismerkin avulla työnantajat löytävät helposti opiskelijat, joilla on korkeakoulujen tunnustamaa kv-osaamista.

Kv-osaaja on:

 • kerännyt vahvan kulttuurienvälisen osaamisen opintojensa aikana
 • sinnikäs, utelias ja rohkea 
 • sopeutuvainen uusiin ympäristöihin  
 • ongelmanratkaisukykyinen 
 • taitava työskentelemään monikulttuurisissa työryhmissä 
 • kiinnostunut globaaleista kysymyksistä  
 • osa kansainvälisiä verkostoja 
 • kehittänyt osaan ja pystyn! -asenteen

Kv-osaajan kriteerit


Global Talent – osaamismerkin haltija on

 • suorittanut osan tutkinnosta vieraalla kielellä  
 • opiskellut vieraita kieliä 
 • perehtynyt kulttuurienvälisen osaamisen kehittämiseen 
 • valinnut kansainvälistä näkökulmaa sisältäviä ammattialan kursseja  
 • opiskellut tai suorittanut työharjoittelun ulkomailla 

Kuinka?

… haet merkkiä?

Global Talent -osaamismerkkiä voivat hakea korkeakouluopiskelijat, joiden omalla kotikorkeakoululla merkki on käytössä. Tarkista, onko oma korkeakoulusi näiden joukossa tai ehdota omalle korkeakoululle merkin käyttöön ottoa. Tutustu osaamismerkin tarkempiin kriteereihin. Mikäli täytät kriteerit, voit hakea osaamismerkkiä oman korkeakoulusi ohjeiden mukaisesti. Tyypillisesti sinun tulee toimittaa hakemus ja osaamista kuvaavat liitteet korkeakoulullesi, joka myöntää merkin.

… tunnistat kv-osaajan?

Opiskelijat, joille on myönnetty Globalt Talent -osaamismerkki, voivat sisällyttää tämän merkin LinkedIn profiiliinsa tai sähköisiin työhakemuksiin / ansioluetteloihin. Merkkiä napsauttamalla saat lisäätietoja merkin myöntöperusteista.

Taustaa & lisätietoja

Global Talent -osaamismerkin on laatinut yhdessä joukko suomalaisia korkeakouluja. Merkki syntyi tarpeesta tehdä opiskelijoiden kv-osaamisesta näkyvää. Tutustu esim. OPH:n ja ajatushautomo Demos Helsingin Piilotettu osaaminen -raporttiin.

Merkin laadinnan yhteydessä konsultoitiin lisäksi mm. Pohjanmaan kauppakamaria, Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijoita, Lahden ammattikorkeakoulun henkilökuntaa, Elinkeinoelämän keskusliittoa, Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry TIEKEä, SYL:iä, SAMOK:ia, OPH:n kansainvälistymispalveluita, yliopistojen kielikeskuksia ja ammattikorkeakoulujen kv-pääliköiden Pinnet-verkostoa.

Mikäli haluat hakea merkkiä tai ottaa merkin korkeakoulussasi käyttöön, ota yhteys merkkiä käyttävään korkeakouluun.